Het 12de bestuur

Voorzitter

Eva de Ridder

Specialisatie in klinische en neuropsychologie

Secretaris

Anna Verstoep

Specialisatie in klinische en neuropsychologie

Penningmeester

Wieke Waalders

Specialisatie in neuropsychologie

Vice-voorzitter

Puck Westerduin

Specialisatie in neuropsychologie

Commissaris PR

Danique Leijten

Specialisatie in klinische en neuropsychologie


Dit 12e bestuursjaar willen wij ons voornamelijk richten op drie doelen:

1

Het vergroten van de naamsbekendheid van Brainwave onder zowel psychologiestudenten als externen.

2

De betrokkenheid van de leden vergroten, zodat er beter kan worden ingespeeld op interesses en wensen.

3

Het uitbreiden van onze ledenpoule.