Het Bestuur

Het 9e
bestuur

Foto_Emma

Emma Maasland

Foto_Safiera

Safiera Nieuwenhuizen

Foto_Marjolijn

Marjolijn van Opstal

Foto_Loulou

Loulou Koppenol

Foto_Milou

Milou Verspui

Sinds Brainwave zich als vakdispuut bij U.P.V. Alcmaeon heeft aangesloten, is het negende bestuur meteen ook het eerste bestuur van het dispuut. Brainwave zal nog steeds allerlei activiteiten organiseren, zoals lezingen, symposia en excursies. Net als alle andere jaren zal ook de hersensnijzaal weer voorbij komen. Ondanks dat wij uit verschillende studierichtingen zijn gekomen, hebben we een gedeelde visie voor dit bestuursjaar.

Het 9e bestuur van Brainwave bestaat uit:

Emma Maasland –  Voorzitter

Safiera Nieuwenhuizen – Secretaris

Marjolijn van Opstal – Penningmeester

Loulou Koppenol – Vice-voorzitter

Milou Verspui – Commissaris PR

Dit jaar willen wij ons naast de organisatie van activiteiten richten op het doorzetten van de carrièregerichtheid van Brainwave. Om dit te bereiken organiseren wij dit jaar drie praktijkgerichte excursies. Deze zullen ieder gericht zijn op een ander aspect van de neurowetenschappen; klinische neuropsychologie, toegepaste cognitieve psychologie en neurowetenschappelijk onderzoek. Met deze excursies hopen we een beeld te schetsen van de mogelijkheden in de praktijk na een neurowetenschappelijke studie. Tevens zullen we ons samen met het bestuur van Alcmaeon richten op het uitbreiden van de carrière bank. Zo kunnen onze leden ervaring opdoen in het werkveld. 

 

Verder zullen wij ons focussen op het balanceren van de verschillende doelgroepen van Brainwave. Wij vinden het belangrijk dat er zowel activiteiten voor een breder publiek als voor een specialistischer publiek plaatsvinden. Hier gaan wij ons dan ook voor inzetten dit jaar.

Wij hebben ontzettend veel zin om ons voor jullie in te zetten dit jaar, hopelijk zien we jullie bij een van onze activiteiten!

Liefs,

Het 9e bestuur van Brainwave