by Brainwave

Het afgelopen jaar hebben we hard nagedacht, gediscussieerd, en overlegd over de toekomst van Brainwave. Na lang beraad hebben we besloten om vanaf volgend jaar niet verder te gaan als studievereniging, maar als vakdispuut van UPV Alcmaeon (de psychologie-vereniging). Geen zorgen, we blijven gewoon bestaan en toffe activiteiten organiseren! Deze beslissing lijkt ons voor iedereen: de studenten, de docenten en de universiteit, de beste beslissing.

Een vakdispuut, in deze setting, is een onafhankelijk zelfsturend orgaan binnen een vereniging. Een vakdispuut gaat in op studie-inhoudelijke activiteiten binnen een bepaald vakgebied. Brainwave behoudt op deze manier haar eigen identiteit door middel van: een eigen naam, een eigen logo, eigen ledenbestand, en een eigen bestuur.

De structuur zoals deze nu is, komt al grotendeels overeen met de structuur van een vakdispuut. Veranderingen die er gaan plaatsvinden, betreffen vooral de interne structuur, want de activiteiten blijven! We vinden het tof dat Brainwave en Alcmaeon de eerste stap gaan zetten richting een studievereniging die dezelfde structuur heeft als de studie zelf. Psychologie bestaat namelijk uit verschillende richtingen, en zo bestaat Alcmaeon in de toekomst wellicht uit verschillende vakdisputen, met ieder hun eigen expertise!

We hopen dat iedereen net zo enthousiast is als wij! Bij vragen, opmerkingen of suggesties, kun je uiteraard ook mailen!

Veel liefs,

het 8ste bestuur der USNW BrainwaveRelated Post

Leave A Comment