by Brainwave

Onze laatste lezing van het academisch jaar vond plaats in juni. Dr. Atser Damsma kwam ons vertellen over muziek en de hersenen. Dr. Atser Damsma is een postdoctoraal onderzoeker bij de Music Cognition Group van de Universiteit van Amsterdam.

Tijdens de lezing kwamen veel interessante onderwerpen naar voor, maar het ging voornamelijk over ritme. Zo verwacht het menselijk brein een ritme en leerden we welke verschillende hersenstructuren hier een rol in spelen. Ook leerden we meer over complexere ritmes en of dieren wel of niet een gevoel voor ritme hebben.

Wij vinden dit was een zeer geslaagde laatste lezing. De locatie en de inhoud van de lezing ging mooi samen. Onze leden gaven aan dat ze de uitleg erg goed vonden, en waren enthousiast over de inhoud. De lezing werd met een mooie 7 gemiddeld beoordeeld. Wij willen dr. Atser Damsma hartelijk bedanken voor deze interessante lezing als afsluiting van het academisch jaar!Leave A Comment