by Brainwave

In mei kwam Dr. Kortekaas ons vertellen over bijna-dood ervaringen (BDE). Ruud Kortekaas is neurowetenschapper met een interesse in TMS en microTMS.

De lezing begon met de verschillende eigenschappen en aspecten van de BDE en welke hersengebieden hierbij betrokken zijn. Vervolgens kwamen verschillende BDE modellen aan bod, zoals farmacologische, elektrische en magnetische interventies. Wat natuurlijk niet mocht ontbreken waren de verklaringsmodellen voor de BDE. Aan het eind werd het bewustzijn uitvoerig besproken en kwam ook een alternatief model van bewustzijn naar voor.

Wij vonden dit een erg interessante lezing, waarbij veel nieuwe vragen en inzichten naar voren zijn gekomen. De leden hadden ook veel vragen en deze werden uitgebreid beantwoord. Onze leden waren zeer positief over deze lezing en gaven aan dat er unieke en verfrissende informatie aan bod kwam. De lezing werd met een 7,8 gemiddeld beoordeeld. Wij willen dr. Ruud Kortekaas hartelijk bedanken voor deze geslaagde interessante lezing!Leave A Comment